banner-lille_34

Reservebedsteforældre

Projekterne Reservebedeforældre og Bedste Ven startede i 2009. Lige nu har vi 15 børn med Bedste Venner og 2 børn med Reservebedsteforældre. Læs mere i Nyhedsbrevet (2013-1).

”Reservebedsteforældre” er betegnelsen for voksne, der – på frivillig basis – træder til for at passe et sygt barn, når forældrene ikke selv kender nogen, der kan træde til i en akut situation.​

Målgruppen er således socialt udsatte børnefamilier, ofte enlige forsørgere, hvor børns sygdom er forhindring for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, fordi de ikke har et helt begrænset socialt netværk. Disse børnefamilier er ofte i praksis socialt ekskluderede, fordi de ikke har mulighed for at skabe egne sociale netværk.​

Formålet med projektet er at udvikle en ny model for reservebedsteforældreordning i Lolland kommune som tilbud til børnefamilier, hvor børns sygdom er en forhindring for at sikre en varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, eller på anden måde deltagelse i relevante tilbud. En ordning som samtidig udvikler en gensidig og positiv relation mellem børnefamilierne og reservebedsteforældrene.​

Projektet henvender sig til ”reservebedsteforældre”, som er over 60 år, og er nu forankret som en del af lokalkomiteen på Lolland.​

Det skal understreges at formålet er et tilbud, som er baseret på frivillighed for familierne, så ordningen kan ikke anvendes som en pligtmæssig ordning, f.eks. i forbindelse med ledighed. Læs mere her.​

Der er oprettet en Facebook-side.

Sommer 2012: Hyttetur med skumfiduser, halskæder og krigsskibe. Læs mere.

Kontakt frivilligkoordinator Alice Beinthin, mobil: 26828711, Mail: ab@boligsocial.dk  eller kig forbi vores kontor på Jernbanegade 1,  i Nakskov.

Loading...