UngTilUng.com

Så er ungtilung.com i luften. Gå selv ind på hjemmesiden og se mere.

UngTilUng er et partnerskabsprojekt mellem Foreningen Den Boligsociale Fond, SIND Hillerød, Hillerød Kommune og Konsulentkompagniet. Projektet finansieres af 15M-puljen, som er en finanslovspulje for socialpsykiatri.

UngTilUng er en online-platform, som har til formål at forebygge psykisk sårbarhed hos unge mellem 18 og 35 år. Platformen indeholder bl.a. selvhjælpsværktøjer, relevant information og historier på skrift, video og lyd samt debat, onlinerådgivning, forskellige chatmuligheder og sociale aktiviteter for brugerne af sitet.

Arbejdet er baseret på en “peer to peer”-tilgang, som indebærer at unge med personlige erfaringer som psykisk sårbare hjælper andre unge, der oplever psykiske problemer. Det sker både gennem det interaktive website og gennem fælles aktiviteter ude i den virkelige verden.

Læs mere om projektet her »

Uden for samfundets hovedstrøg

”Foreningen Den Boligsociale Fond” arbejder for at forbedre forholdene for mennesker, der befinder sig uden for samfundets hovedstrøg. Vi er en frivillig forening, hvor alle kan blive medlem eller indgå i vore lokale aktiviteter som frivillig.

Vi beskæftiger os både med sociale indsatser over for de mest udsatte og sårbare grupper i samfundet og med boligsociale aktiviteter til mennesker, der har vanskeligt ved at klare sig i en almindelig bolig uden hjælp, f.eks. på grund af psykiske lidelser, misbrug, hjemløshed eller andre alvorlige personlige problemer.

Foreningen ønsker at bidrage til udviklingen af nye metoder og udbrede viden om gode eksempler på boligsocialt arbejde og tilbyder at træne og støtte lokale aktører i det boligsociale arbejde.

Foreningens indsatser skal altid være i overensstemmelse med målgruppens behov, den skal være baseret på et socialt og humanistisk grundlag, og der skal nå derud hvor den offentlige indsats ikke rækker. Derfor er det vigtigt for foreningen at involvere brugerne og andre som frivillige i de lokale aktiviteter. Læs mere »

Læs det seneste nyhedsbrev her »

Har du spørgsmål, så ring endelig til sekretariatet (Konsulentkompagniet), tlf. 29 61 64 71 eller mail: boligsocial@boligsocial.dk

Loading...